Ders 5 : Briç Oyun Açılışları

Briçte öncelikle elinizdeki Puan'ı hesaplamanız gereklidir. Ders 3 te bunu nasıl yapacağınızı anlatmıştık.
Modern 5'li Majör sistemine göre oyun açılışları aşağıdaki gibidir.

•  Öncelikle oyunu açabilmek için elinizde en az 12 HCP (Onör Puanı) olması gereklidir.
11 Onör Puanı ve 6'lı bir renk ile oyun açılabilir.
Bu kuralların istisnai durumları vardır. (örn: Zayıf açışlar)

•  Dengeli Eller 4-3-3-3 , 4-4-3-2 , 5-3-3-2 dağılımlarıdır.
Herhangi bir renkten hiç kağıt olmaması (VOID, ŞİKAN) veya tek bir tane kağıt olması (SINGLETON) durumlarında dengeli el olmaz.

1 seviyesinde Oyun Açılışları

 1 Açışı  Puan  Açış Koşulu
 1 veya 1  13-19 puan En az 5 li majörünüz yoksa, oyunu minör bir renkle açmalısınız.
Minör uzunluğu fazla olan renk açılır. (Örn: 5 tref - 4 karo varso 1)
Minör uzunlukları eşitse oyunu 1 açın. (4-4 veya 5-5)
Ama, her iki minörden 3-3 eşitlik varsa, 1 açılır.
 1 veya 1  13-19 puan Açılan majör renkte en az 5 kağıt olması gerekir.
Majörlerin uzunlukları eşitse (5-5 veya 6-6) güçlü (pahalı) olan renk 1 açılır.
 1 NT  15-17 puan Dengeli bir dağılım gerekir: 4432, 4333, 5332 (5 li kağıt majör olmamalıdır)
Sanzatu açış puanını 16-18 olarak ta kullananlar halen var. Ortak anlaşmasına bağlıdır.
2 seviyesinde Oyun Açılışları

 2 Açışı  Puan  Açış Koşulu
 2, 2, 2  Zayıf-2 açışı
 6-10
Bu tür açışlara "Baraj" açışı denilir. Rakiplerin olası zonunu engellemek içindir. Bu açışlar zayıf puanla, ama uzun ve kuvvetli renklerle yapılır.
Açtığınız renk 6 lı ve sağlam olmalıdır.
Yani A,K,Q ve J den en az iki tanesi olmalıdır.
Not: Bazı sistemlerde 2 açışları Kuvvetlidir. (20+ puan ve kuvvetli koz)
 2  22+  En kuvvetli açıştır. Genelde dengeli ellerle yapılır. (2 trefl açışlarına verilecek cevaplar Ders 9 da özel olarak ele alınmıştır). 2 açışıyla, mutlaka zon oynamak istediğinizi ortağınıza anlatmış oluyorsunuz.
Dengeli olmayan bir elle de 2 açılabilir. Bu duurmda 22 puan şartı yoktur 18-19 puanla da açılabilir. (Majör kozda 9 el kesin, Minör kozda 10 el kesin iken)
Bunda amaç ortağınızı konuşmaya zorlamak ve zon oynama isteğinizi söylemektir.
 2 NT  20-21 Eliniz dengeli (4432, 4333, 5332) ve kuvvetli ise 2 NT açılır.
2 NT açışı 5 li majör ile de yapılır.


3 seviyesinde Oyun Açılışları

 3 Açışı  Puan  Açış Koşulu
 3, 3, 3 veya 3  6-10 Bu açışlarda "baraj" açışlarıdır.
Aynı Zayıf-2 açışlarında olduğu gibi 6-10 puan ile yapılır.
Zayıf-2 açışından farkı açtığınız rengin en az 7 li olmasıdır.
 3 NT  25-27 Bu açış dengeli bir eli gösterir.
Açan kişinin tek başına 3 NT oynayabileceği anlamına gelir. Pek kullanılmaz tavsiye etmiyoruz. Bu ellerle 2 açınız. Gelene 3 NT demelisiniz.


4 seviyesinde Oyun Açılışları

 4 Açışı  Puan  Açış Şartı
 4, 4, 4 veya 4  6-10 Bu açışlarda "baraj" açışlarıdır.
Aynı Zayıf-2 ve 3 açışlarında olduğu gibi zayıf puan ile yapılır. Açtığınız rengin en az 8-kağıtlı olmalıdır. Genelde 5 kayıplı el ile açılır.


Bu dediklerimizi Örnek Eller yardımıyla açıklayalım.

Örnek EL 1

   A J 10 8 6
 Q 9 2
 K J 6
 Q 7

13 Onör +1 uzunluk = Toplam 14 puanı var.
5 li Pik var.

1 açılır.

Örnek EL 2

   K Q 10
 K J 9 2
 A J
 10 9 7 2

Toplam : 14 Onör puanı var. 5 li majör yok.
dan daha uzun

1 açılır.

Örnek EL 3

   K J 9
 A Q 9 2
 Q 9 4
 K Q 2

Toplam : 17 Onör puanı var.
5 li majör yok. Dengeli el.

1 NT açılır.


Örnek EL 4

   A
 A K 10 7
 A K J 10 9 5
 K 6

22 Onör +1 uzunluk = 23 Toplam puanı var.
Dengesiz el

2 açılır.

Örnek EL 5

   A Q 5
 A J 3
 K Q 7
 A J 6 4

Toplam : 21 Onör puanı var.
Dengeli el (5 li renk yok)

2 NT açılır.

Örnek EL 6

   8 5
 A Q 9 7 4 3
 10 7
 J 4 2

Toplam : 7 Onör puanı var.
6 adet iki onörlü KÖR var.

2 açılır.


Örnek EL 7

   A K 10 7 4 3 2
 5
 10 7
 J 10 8

Toplam : 8 Onör puanı var.
7 adet iki onörlü PİK var.

3 açılır.

Örnek EL 8

   Q 10
 9 2
 A K 9 8 7 6 5 3
 4

Toplam : 9 Onör puanı var.
8 adet iki onörlü KARO var.

4 açılır.