Ders 4 : Briç Sistemleri

•  Dünyada şu an en popüler olan sistemler Standard American 5 li Majör (SAYC) ve Two Over One (1 e 2) 2/1  sistemleridir.

Ayrıca Precision, özellikle İngiltere de popüler olan ACOL ve artık kullanılmayan Goren sistemi de vardır.

PİK ve KÖR → MAJÖR
KARO ve TREFL → MİNÖR olarak adlandırılır.

 

Standard American 5 li Majör (SAYC)

Genelde her durumda beş kartlı Major ile açılır. En az 13 Toplam puan gerektirir.

Sanzatu açışı dengeli el gösterir fakat beş kartlı major ile açılmaz.
1NT = 15-17 HCP    2NT = 20-21 HCP    3NT = 25-27 HCP

Minör açılışında uzun olan minör açılır.
4-4 minör ile 1 açılır.
3-3 minör ile 1 açılır.

Karo, Kör ve Pik ’de 2 açışları zayıftır. (Baraj açışı). (6-10 HCP) Açılan Renkten 2 onörlü en az 6 kart gerekir. (Karo, Kör ve Pik ’de 2 açışları kuvvetli olarak ta kullanılabilir. (20-21 HCP))

3 açışları Zayıf tır. (6-10 HCP) Açılan Renkten 2 onörlü en az 7 kart gerekir.

Kuvvetli artifisyel 2 Açışı = (22+ HCP)

Kullanılan Konvansiyonlar:

Forcing Sanzatu – Michaels CueBid – Stayman – Jacoby Transfer – Texas Transfer – Checkback – Stayman – 3.Renk – 4.Renk – Bergen – Lebensohl – Trial Bid – Splinter – Truscott – Drury – Inverted Minör – Puppet Stayman – Pisişik – Gerber – Blackwood – RKCB (Roman Key-Card Blackwood) – DOPI, ROPI – Voidwood

Two over One

Oyun açışları SAYC nin aynısıdır. Fakat cevapçının konuşmalarına göre anlamlar farklıdır.

Genel Özellikler:

• 5 kart Major açılışı, Negatif KONTUR, 1NT açılışı 15-17 HCP, 2NT açılışı 20-21 HCP
• Zayıf 2 açılışı, Limit Yükseltme, Kuvvetli 2 açılışı,
• Jacoby Transfer, Zayıf Sıçrama (davet)
• Count ve Attitude Sinyal Sistemleri
• Zayıf Sıçrama, 2NT and 3NT Cevapları
• Uygun tercih sinyalleri, Majör açılışına 1NT sıçraması
• Unusual Notrump ve Michaels CueBid konvansiyonları
• Two Over One Game Force
• Inverted Minor Responses, Splinter lar
• Brozel & Lebensohl, D0P1 konvansiyonları

 

Precision

SAYC ve Two over One’ dan sonra Amerika’da en çok kullanılan sistemdir.
16+ puanla dağılım ne olursa olsun 1 açılır.
22-23 puan dengeli el varsa 1 açılmaz.
Zayıf (13-15 puan) 1 NT açılışı, Majör açılış en az 5 kart gerektirir.
Natürel 2 ve artifisyel 2 açılışları

Genel Özellikler:

• 1 açılışı: 16+ puan, veya 15 puan varsa 5-5 dağılımı veya 14 puan varsa 6-5 dağılımı gerektirir.

• 1 açılışı: 11-15 puan, en az 2 adet Karo
(11 Puanla ve 4333 yada 4432 dağılımlarıyla, yada tek bir renk güçlüyse açılış yapılmaz)
• 1 /1 açılışı: 11-15 puan ve 5 kart. Zayıf el yoksa uzun minör açılır.
• 1NT açılışı: 13-15 puan dengeli el, 5 kart minor olabilir.
• 2 açılışı: 11-15 puan, 6 kart veya çok iyi 5 kart yanında başka renk 4 kart (singleton/void(şikan) Karo varsa yapılmaz).
• 2 açılışı: 11-14 puan, 4414 4405 3415 veya 4315 dağılımları. (Yani Karo tek(singleton) yada yok(void) durumları)
(Açıcı singleton K,Q Karo varsa bunları puan olarak saymamalı 11-12 puanla. )
• 2 /2 açılışı: 8-10 puan, 6 kart
• 3 renk açılışı: 6-10 puan, az adetli renk güçlü, penaltı 500 puandan fazla değilse
• 4 açılışı kullanılmaz.

ACOL

Genel Özellikler:

• 1 renk açılışı 13+ puan ve 4 kart gösterir. Gösterilen renkte Onör olmayabilir.
• Kuvvetli 2 açılışı: 23+ puan yada zon gösterir. 2 cevabı negatifdir.
• Değişken 1NT (veya Zayıf 1NT) açılışı:
Eğer Zayıf 1 NT ise: 12-14 puan, dengeli el, güçlü 5 kart yok, Değişken 1 NT ise: 15-17 puan.
Genelde Zayıf 1 NT açılışı kullanılır. Seçime bağlı.
• Non-Forcing Stayman: Diğer sistemlerdeki gibi
• Çift Sıçrama Limit Konuşma: Bu konuşma(1 açışına 3 cevabı), 10-13 puan, ve oyuna davet konuşmasıdır.
• Minor açılışı: 3 kartlı minör hiçbirzaman açılmaz.
• Acol 2-açılışı (Intermediate 2-açılışı) (2 veya 2S): 8 löve kesin, güçlü 5-kart renk.
• Intermediate Jump Overcall: 12-16 puan, 6-kart renk.
• Gerber (NT açılışına): Diğer sistemlerdeki gibi.
• Blackwood (Renk açılışına): Diğer sistemlerdeki gibi
• Grand slam force: Diğer sistemlerdeki gibi
• Gambling 3NT açışı: Kapalı 7+ kart Minor renk.
• Cavapçı 4 veya 5 deklaresine PAS geçebilir veya konuşabilir.
Eğer cevapçı deklare eder ve açıcının kozu ise, Açıcı to 4 vaya 5 ya düzeltir.

GOREN

Genelde her durumda beş kartlı Major ile açılır. En az 14 puan. Yada 13+ iyi dağılım. Elin puanı hesaplanırken Onör puanlarına ; 4 AS varsa +1 Puan , Aynı renkten AK varsa 2 puan
AQ varsa 1.5 puan, KQ varsa 1 puan, Kx varsa 0.5 puan eklenir.

2 açılışları
Aynı renkten 5 kart ve 25 puan , Aynı renkten 6 kart ve 23 puan veya Aynı renkten 7 kart ve 21 puan gerektirir.

Sanzatu açışı dengeli el gösterir fakat beş kartlı major veya minor renk ile de yapılabilir.
1NT = 16-18 HCP    2NT = 20-21 HCP    3NT = 25-27 HCP

3 açışları 11 puan ile yapılır. Açılan Rengin uzun ve güçlü olduğunu gösterir.

1 açılışı üzerine 2 cevabı 10 puan gösterir.

Kuvvetli artifisyel 2 Açışı = (22+ HCP)

•  Bu sistemler dışında BLUE CLUB, BLUE TEAM CLUB SYSTEM , CAB,

LEGHORN DIAMOND SYSTEM, MOSCITO, AMSTERDAM CLUB,

BANGKOK CLUB ve LITTLE ROMAN CLUB sistemleride mevcuttur.

•  Biz derslerimizi Standart Amerikan 5 li Majör (SAYC)‘e göre anlatıyoruz.

___________________________________________________

Yorumlar

yorum